Serdecznie witamy w Parku Dinozaurów

Dla Państwa rozpoczyna się podróż w czas przeszłości. Prosimy o zachowanie uwagi i o szczególną ostrożność. Prosimy nie zaśmiecać. Prosimy o nie lekceważenie naszych zasad.

W związku z tym prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem przed wejściem do parku.

 1. Parking.

  1.1 Nasze zasady parkingowe i znaki ruchu drogowego Act (StVO). Należy wziąć pod uwagę nakazy, porządek ruchu.

  1.2 Dla bezproblemowego transportu parkowanie samochodów jest tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu. Zaparkowanie pojazdu poza miejscem do tego celu przeznaczonym oraz w miejscu powodującym zakłócanie ruchu, grozi że pojazd może zostać odholowany na koszt i ryzyko jego właściciela.

  1.3 Podczas opuszczania pojazdu, prosimy o upewnienie się że wszystkie drzwi i okna są zamknięte oraz o nie pozostawienie kosztowności w samochodzie. Kradzież i uszkodzenia pojazdu, nie są przez nas ubezpieczone. Dotyczy to nawet, jeśli uszkodzenia zostaną sporządzone w czasie burzy, pożaru, gradobicia, eksplozji i innych wyjątkowych wydarzeń. Wyłącznie ponosimy odpowiedzialność jeśli szkoda jest spowodowana niedbalstwem naszych pracowników SaurianPark. W takich przypadkach gwarantujemy odszkodowanie, ale szkoda musi być zgłoszona przed zamknięciem parku.

 2. Bilety.

  2.1 Na Teren Parku dinozaurów można wejść tylko z ważnym biletem w wyznaczonym wejściu dla zwiedzających.

  2.2 Bilet dniowy jest tylko ważny w dniu zakupu.

  2.3 Dzieci poniżej 12 roku życia mogą wejść na teren parku tylko w towarzystwie dorosłych.

  2.4 Karty rodzinne sprzedawane są tylko dla rodzin.

  2.5 Osoby będących pod wpływem narkotyków lub alkoholu, mogą być niewpuszczone na teren parku.

 3. Przepisy ogólne zasady bezpieczeństwa.

  3.1 Psy są mile widziane, ale muszą być trzymane na smyczy. Proszę posiadać kaganiec dla dużych psów ze względów bezpieczeństwa i używać zestawów higienicznych dla psów w parku.

  3.2 W Parku znajdują się dzieci i prosimy o nie palenie tytoniu. Palenie jest dozwolone tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach.

  3.3 Posiadanie i noszenie broni i niebezpiecznych przedmiotów (pistoletów, noży, łańcuchów, itp.) nie są dozwolone na terenie parku.

  3.4 Przepisy personelu, stosuje się w ich własnym interesie.

  3.5 Nie jest możliwe przyniesienie ze sobą własnych rowerów, rolek, deskorolek, wrotków, sanek itp., ze względów bezpieczeństwa.

 4. Korzystanie z atrakcji w parku rozrywki.

  4.1 Oferujemy doskonałą obsługę oraz wszelkie udogodnienia. Ze względu burze lub inne wydarzenia, które spowodują brak udogodnień i atrakcji, możliwość zwrotu części opłat za wstęp. Ta zasada obowiązuje nawet w przypadku zamknięcia niektórych urządzeń, z powodu napraw, działań sił wyższych oraz złych warunków pogodowych (Silnego Wiatru, burz, ulew itp.).

  4.2 Prosimy Państwa o nie wspinanie się na rzeźby dinozaurów. Wspinanie na rzeźby może spowodować poważne obrażenia .

 5. Korzystanie z miejsc zabaw.

  5.1 Korzystanie z Placu zabaw i wszystkich urządzeń odbywa się na własne ryzyko.

  5.2 Zgodnie z Przepisem DIN - dzieci nie muszą nosić kasku rowerowego w czasie zabawy oraz w czasie korzystania z innych atrakcji.

 6. Obowiązki nadzorcze.

  Informujemy wszystkich rodziców i opiekunów (np. grupy), aby dostosowali się do wszystkich zasad i przepisów, ponieważ my nie ponosimy odpowiedzialności. Za wszystkie powsałe ewentualne szkody są odpowiedzialni opiekunowie i rodzice.

 7. Ograniczenie odpowiedzialności.

  7.1 My nie ponosimy odpowiedzialności za prywatne rzeczy. I za wszystkie szkody ponoszone bezmyślnie.

  7.2 W razie niebezpieczeństwa prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas w kasie.

 8. Odszkodowanie.

  Każde uszkodzenia spowodowane osobiście lub w innych okolicznościach, prosimy zgłaszać do naszych pracowników kasy. W razie niepoinformowania naszych pracowników, osobiście ponosicie odpowiedzialność za szkodę.

 9. Filmowanie i robienie zdjęć.

  Filmowanie i robienie zdjęć dla celów prywatnych jest dozwolone. W razie zdjęć i filmów dla innych potrzeb powinni Państwo posiadać pozwolenie.

 10. Nie przestrzeganie Prawa.

  Osoby naruszające reguły „Parku” lub nieposiadające ważnego biletu wstępu mogą być wydalone z terenu „Parku”. Za osobiste uszkodzenia ponoszą państwo odpowiedzialność również może być to kara pieniężna.