Přímo na zvýrazněném konci Mitosea u vstupních panelů je od dubna 2019 otevřen sopečný kráter „Lavaris“, nový prostor zážitků v Dinoparku. Zde se návštěvníci ponoří do nejstaršího druhu atmosféry země. Její tvář tenkrát utvářely vulkány, střety s meteority a atmosférické posuny. Pára a bublající neskutečně barevné tůně se spojovaly v obraz země před 540 milióny let. Srdcem prostoru Lavaris je skutečný imposantní vulkán o výšce 12, šířce 28 a délce 55 metrů.

Okolo kráteru vulkánu se vine stezka se sopečným povrchem, na níž je možno objevovat fosilie - otisky pravěkých živočichů a rostlin. Na stezce je návštěvník veden po časové ose, podle níž si může určit vznik lesů i ovocných stromů nebo existenci masožravého polykosaura (Dimetrodon) až do období křídy, života pravěkých svou velikostí neuvěřitelných gigantů.